BE-ALERT - ALARMERING BIJ EEN NOODSITUATIE

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk en provinciaal vlak.

Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering van de alarmeringskanalen. BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool dat ertoe strekt de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren.

Met BE-ALERT, verschaft het Crisiscentrum eveneens een concrete en rechtstreekse hulp aan de bevoegde overheden door een geautomatiseerd en modern systeem voor de alarmering van de bevolking ter beschikking te stellen voor haar veiligheid.

HOE WORDT U VERWITTIGD?

Naargelang de noodsituatie, kan de overheid die instaat voor het crisisbeheer besluiten om een alarmeringsboodschap te sturen via de kanalen waarover zij beschikt. Om deze via BE-ALERT verzonden boodschappen te ontvangen, dient u zich op voorhand in te schrijven.

Via deze inschrijving, kunt u bovendien kiezen om verwittigd te worden via :
  1. spraakbericht op uw vaste of mobiele telefoon
  2. SMS op uw mobiele telefoon
  3. tekstboodschap via e-mail
  4. tekstboodschap via fax
De overheden kunnen eveneens automatisch alarmeringsboodschappen sturen via hun Twitter- en Facebook-accounts. Wij raden u dus aan om vanaf nu de officiële pagina’s van uw gemeente (website gemeente Jabbeke, Facebookpagina gemeente Jabbeke, Twitterpagina gemeente Jabbeke), provincie of nationaal crisiscentrum te volgen.

Momenteel, ook indien uw gemeente nog niet deelneemt, kunt u zich reeds inschrijven om alarmeringsboodschappen te ontvangen. Indien de gouverneur van uw provincie bijvoorbeeld een eventuele noodsituatie coördineert, dan zal hij u op die manier boodschappen kunnen sturen.

Meer info via website be-alert.be.(laatst gewijzigd:9-9-2014)
Nieuws /