WELKOM BIJ DE WEBSITE RECHTENVERKENNER.BE

De website www.rechtenverkenner.be bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau voor de inwoners van Jabbeke.

Om de sociale voordelen van de gemeente op te zoeken, raadpleeg de algemene rechtenverkenner op de website www.rechtenverkenner.be die voortdurend zal worden aangevuld. U kunt ook gebruik maken van de rechtstreekse links via de afbeeldingen hieronder. Let wel: het betreft ten voorlopige titel de algemene rechtenverkenner (dit wordt per onderdeel in de toekomst aangevuld)

Eerste bezoek? Neem even de tijd om de handleiding bij het gebruik van de rechtenverkenner door te nemen.De website geeft een online overzicht van sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer, justitie …, voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, personen met een laag inkomen …, door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid. De basisinformatie over elk recht is opgenomen in een gedetailleerde fiche met daarin een omschrijving van het recht, de voorwaarden waaraan u moet voldoen, de aanvraagprocedure, de documenten die u bij uw aanvraag moet meebrengen de contactgegevens van de dienst waar u het recht aanvraagt en een overzicht van andere interessante rechten.(laatst gewijzigd:3-9-2013)
Nieuws /