VERENIGINGEN KUNNEN OPNIEUW EEN WEGBERM ADOPTEREN

In het kader van het opruimen en verwijderen van zwerfvuil in en rond de wegbermen, wordt aan de Jabbeekse verenigingen de mogelijkheid geboden tot het adopteren van wegbermen. Onder het adopteren van wegbermen wordt het verwijderen van zwerfvuil uit de desbetreffende wegberm en bijhorende gracht gedurende een gans jaar verstaan.

Voor het adopteren van wegbermen wordt een subsidie verleend per lopende meter wegberm. Het gemeentebestuur stelt een digitale kaart en een bijhorende lijst ter beschikking (zie onder) waarop alle wegbermen staan aangeduid die in aanmerking komen. Per wegberm wordt de lengte in lopende meter uitgedrukt. Er moet een minimum van 2,000 lopende meter wegbermen worden geadopteerd.

In bijlage wordt het adoptiereglement, het aanvraagformulier en het plan ingevoegd. Wie meer informatie wenst, kan zich wenden tot de dienst Leefmilieu (050/81 01 33) of bij Erik Blauwet (0494/34 85 96).

Adoptiereglement wegbermen
Aanvraagformulier adoptie wegbermen
Plan van beschikbare wegbermen


(laatst gewijzigd:21-2-2015)
Nieuws /