ZOMERWEG

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De noord-zuidverbinding tussen de huidige Gistelsteenweg te Jabbeke en de Eernegemweg te Snellegem. Dit was oorspronkelijk (in de 15de eeuw) een zanderige landweg die alleen in de zomer bruikbaar was.

KLEINE 19DE-EEUWSE HOEVE

Zomerweg nr. 28. Kleine 19de-eeuwse hoeve op begraasd erf. Witgekalkte baksteenbouw op gepekte plint onder pannen zadeldak (nok haaks op de straat, Vlaamse pannen). Licht getoogde muuropeningen, beluikte vensters, lage varkensstal onder lessenaarsdak tegen de zijpuntgevel aan straatkant aan.

HOEVE MET TWEE VOLUMES

Zomerweg nr. 41/ Oude Bruggeweg. Hoeve met twee parallelle, haaks op de straat ingeplante 18de-eeuwse bakstenen volumes onder pannen zadeldaken.

Volgens Desmedt zou de hoeve gebouwd zijn in 1625-1626 door Lambrecht fs. Lambrecht Jonckheere. De hoeve wordt reeds in 1685 vermeld als eigendom van Francis Vermeire, gebruikt door Geeraert Pierens. Vanaf 1696 eigendom van en gebruikt door de familie Vandenbussche, die talrijke hoeves bezat in Snellegem. In de 18de eeuw wijzen de archieven erop dat het een grote hoeve is. Op de kaart van Ferraris (1771-1778) staat het goed afgebeeld als bestaande uit drie volumes, twee grote en een kleiner, omgeven door een boomgaard. Op het Primitief Kadasterplan van 1834 vinden we de hoeve bestaande uit twee grote bouwvolumes en een klein bijgebouw, ten oosten van de straat. Het oostwest georiënteerd woonhuis met geïncorporeerde stal staat haaks op de straat. Evenwijdig daarmee ten zuiden staat de schuur. Ten oosten van beide gebouwen staat een bijgebouwtje op L-vormig grondplan. Rondom lag een boomgaard. Deze historische opstelling blijft tot in het derde kwart van de 20ste eeuw bewaard. In 1956 wordt ten oosten van de schuur een nieuwe hangar gebouwd. In 1970 verbouwt en vergroot men het huis. Ten oosten ervan wordt een bijgebouwtje toegevoegd. Het gebouwtje op L-vormig grondplan maakt plaats voor een groter volume. Een stukje van de schuur wordt afgebroken. In 1971 wordt ten oosten van de schuur en hangar een nieuwe hangar gebouwd. In 1974 ten slotte wordt parallel ten noorden van de hangar uit 1971 nog een nieuwe hangar ingeplant.

Hoeve met losstaande bakstenen bestanddelen. Woonhuis van één bouwlaag en zes traveeën waaronder twee opkamertraveeën, op gepekte plint en onder een pannen zadeldak. De voorgevel bestaat uit rode baksteen, de bovenste lagen zijn in gele baksteen. De voordeur is getoogd in een vlakke omlijsting van zwarte baksteen. Aan de westelijke zijpuntgevel wijzen muurvlechtingen op een verhoging en verbreding van het woonhuis. De achtergevel bestaat uit gele baksteen, met drie steunberen. Het schrijnwerk is groen geschilderd. Aan de oostkant van het huis bevindt zich een lagere aanbouw uit gele baksteen onder een pannen schilddak. Ook aan de westkant bevindt zich een lagere aanbouw onder pannen lessenaarsdak. Parallel met en ten zuiden van het woonhuis bevindt zich de stal/schuur uit witgekalkte baksteen met gepekte plint en onder een golfplaten dak.

(laatst gewijzigd:5-8-2011)