WINDMOLENSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Heette tot de fusie van de gemeenten in 1977 de 'Molenstraat' en is eeuwenoud. In 1628 spreekt men van 'Muelenwegh'. De nabijheid van een molen leende zich vroeger ook al om een straat een naam te geven, in dit geval de Westmolen. Om verwarring te vermijden, werd de 'Molenstraat' in 1977 omgevormd tot Windmolenstraat.

HET MEULENHUYS

Molenstraat nr. 3. Het zgn. "Meulenhuys" gaat terug op de molenaarswoning die samen met de molen in 1776 zou gebouwd zijn op cijnsgrond van de heerlijkheid Straeten. De kaart van Ferraris (1771-1778) geeft een houten staakmolen weer ten zuiden van de straat, met een molenaarswoning daar rechttegenover (nok // straat). Van het Primitieve kadasterplan van 1834 is af te leiden dat ondertussen een stalvolume haaks op de straat is toegevoegd. De molen werd in 1928 door molenaar Van Eecke afgebroken en vervangen door een mechanische stoommaalderij, die werd ingericht in het westelijke stuk van het woonhuis. De maalderij wordt steeds verder uitgebreid en is anno 2006 nog steeds actief. In 1946 wordt op de plaats van de molen, aan de overkant van de weg, een hangar opgetrokken.

Molenaarswoning ten noorden van het erf (nok // straat), met ten oosten daarvan een haaks ingeplant stalvolume. De woning is een donkere verankerde baksteenbouw van vijf traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak. Het volume werd in 1776 gebouwd, en gedurende de 19de en 20ste eeuw aangepast. Ten westen aansluitend oorspronkelijk stalvolume waarin de oorspronkelijke maalderij werd gevestigd. Lang donkerrood bakstenen stalvolume onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen) met aan oostkant twee bakstenen dakvensters met puntgevels; werd eind 18de of begin 19de eeuw gebouwd. De twee meest zuidelijke traveeën dateren van ca. 1879. Witgekalkte langsgevels met gepekte plinten, aan erfgevel (west) doorbroken met rechthoekige stalvensters en -deuren. Oostgevel was oorspronkelijk volledig blind.

(laatst gewijzigd:5-8-2011)