WATERSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Kreeg haar naam definitief met de fusie van de gemeenten in 1977. Tot aan de wereldoorlogen was dit het 'Schepenwegelken', de weg waarlangs de schepenen naar een buurgemeente gingen om overleg te plegen. Dit is een aloude benaming, want in 1553 vinden we de vermelding 'tschepenweghelken dictum den voetpat'.

(laatst gewijzigd:5-8-2011)