SPANJAARDSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Spanjaardstraat is de weg die vanuit het dorp van Stalhille noordoostwaarts loopt tot op de Oostendsesteenweg.

HOEVE DE RODE POORTE

De Rode Poorte is een eeuwenoude hoeve gelegen aan de Spanjaardstraat 47. De geschiedenis van de hoeve gaat terug tot voor 1478, want dan staat ze reeds in de ommelopers opgetekend als hoeve. Hier vind je onder andere een aantal hoofdmannen van Stalhille terug. Daar het zo'n belangrijke hoeve was, werden hier schapen gehouden en was dit een 'schaapshofstede'. De benaming Rode Poorte stamt uit de beginperiode van onze geschreven bronnen (1478). Een perceel land voor de hoeve grensde aan het perceel 'daer de poorte up staat'. De naam van de hoeve zal dan ook afgeleid zijn van een monumentale rode bakstenen poort die toegang gaf tot de wat van de straat afgelegen hoeve.

HOEVE DE ZEVEN PIJPEN OF BLAUWE HOEVE

Deze hoeve dateert uit dezelfde periode en is gelegen langs de Spanjaardstraat 54. Een recentere benaming is de Blauwe Hoeve. Hier woonde in 1661 hoofdman Antheunis De Clerck. Er zouden nog drie generaties De Clerck volgen. In 1883 komt de hoeve in het bezit van de Leopold Lippens en later zijn zoon Jerome. In 1932 beboert Leon Clyncke de hoeve om in 1961 opgevolgd te worden door zijn zoon Charles.(laatst gewijzigd:5-8-2011)