SCHOOLSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Schoolstraat ontstond in 1966 bij de uitbouw van de gesubsidieerde lagere school. Meteen werd de verkaveling ten zuiden van de Legeweg (Hageweg, Zandwege, Reigerzele en Bunderhoek) hiermee gepland en uitgevoerd.

(laatst gewijzigd:5-8-2011)