SCHOOIWEG

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De naam is gegroeid uit de volksmond in de slechte tijden van de 19de eeuw wanneer er hongersnood heerstte (1840-1850 en 1870-1880) en er menssen vanuit het westen naar Brugge trokken om te bedelen. Het gedeelte op Jabbeeks grondgebied zou stammen uit omstreeks 1820 en heette toen 'Nieuwe Dreve', waarna het 'Beuterweg' werd.

(laatst gewijzigd:5-8-2011)