ROMAIN MAESSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Deze straat leidt naar de historische 'hoeve van Atrecht' en werd aangelegd omwille van de verkaveling langs beide zijden in het begin van de 21ste eeuw. De Abdij van Atrecht had te Zerkegem tot de 14de-15de eeuw belangrijke bezittingen. De Abdij mocht zelfs de pastoor benoemen. Toch werd gekozen voor de Romain Maesstraat, onze Tourwinnaar (1935) die op de hoek van de Romain Maesstraat en de Gistelsteenweg woonde.

(laatst gewijzigd:5-8-2011)