PADDEGATSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Paddegatstraat loopt vanaf de Kalsijdeweg naar Ettelgem een heette tot de fusie van de gemeenten in 1977 de Ettelgemstraat. Daar Jabbeke reeds een Ettelgemstraat had, werd deze weg herdoopt tot Paddegatstraat, ten noorden van het natuurproject Paddegat.

HOEVE BESTAANDE UIT LOSSE BAKSTENEN BESTANDDELEN

Paddegatstraat nr. 3. Hoeve bestaande uit losse bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken op een onverhard, deels met bomen omzoomd erf. In de noordwesthoek van het erf, een ronde bakstenen rosmolen.

Een kaart van 1704 geeft de hoeve weer als één volume onder zadeldak met de vermelding "Jesuiten". Op de kaart van Ferraris (1771-1778) is op deze plaats een hoeve met vier losse bestanddelen aanwezig, geschikt op een vierkant omhaagd erf tegen de straat. Het Primitief Kadasterplan laat vier losse bestanddelen zien, nl. een T-vormig huis een schuur en twee stallen. In 1854 wordt een ronde rosmolen gebouwd in de noordwesthoek van het erf. Ca. 1916 wordt de oostelijke helft van het huis heropgebouwd; ten noorden van het huis wordt een zomerkeuken met bakoven gebouwd. In 1936 is de zuidoostelijke stal naar verluidt heropgebouwd. Alle gebouwen werden gedeeltelijk aangepast.

Bakstenen woonhuis van anderhalve bouwlagen op L-vormig grondplan. Westelijke gedeelte met twee opkamertraveeën is het oudste; het volume werd in 1916 aangepast; ook latere aanpassingen o.m. muuropeningen en interieur. Ten noorden van het erf, ronde rosmolen uit 1854. Opgetrokken in gele baksteen onder zeszijdig pannen tentdak, met buitenwerks een diameter van zes meter. Aan de voorzijde is een ingang, aan de achterzijde drie luikopeningen. De rosmolen heeft gewerkt tot in 1930. Het laatste technische onderdeel van de molen, zijnde de galg met beugels, werd in 1976 door de Provincie aangekocht voor de rosmolen in het Provinciaal Domein Tillegembos. Ten zuiden van het erf, schuur en stal in rode baksteenbouw onder pannen zadeldaken; met rood geschilderd schrijnwerk. Enkelvoudige dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis. Verbouwd stalvolume met gedeelde staldeuren en kleine vensters. De andere bakstenen gebouwen zijn zwaar aangepast.(laatst gewijzigd:5-8-2011)