OUDENBURGWEG

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Straat te Snellegem, Varsenare en Jabbeke die reeds in 1478 onder de naam 'Oudenburghwech' gekend was. Het was één van de verbindingswegen en wellicht de voornaamste tussen Oudenburg en Brugge. Op heel wat plaatsen werd de weg Zandstraat genoemd. Hedentendage is het de verbinding tussen de Legeweg te Jabbeke, over het grondgebied Snellegem tot aan de kerk van Varsenare.

HOEVE 'T GUYSENHOF

Oudenburgweg nr. 50. Hoeve zgn. "'t Guysenhof", met haar naam verwijzend naar haar geschiedenis als één van de 167 achterlenen van de baronie van Guysen. De geschiedenis van deze hoeve gaat terug tot 1351, maar de huidige hoeve zou volgens Van Eenoo ca. 1750 gebouwd zijn ten zuiden van de oudere, gelijknamige hoeve. Op de kaart van Ferraris (1771-1778) vinden we de hoeve echter niet terug; op de kaart Ph. Vander Maelen (1850) worden twee parallelle, haaks op de weg ingeplante gebouwen weergegeven; nl. schuur en woonhuis met aansluitende stal. Anno 2005 bestaat het Guysenhof uit het tot woning gerenoveerde 18de-eeuwse boerenhuis van de hoeve. Bij de renovatie werden volume en muuropeningen bewaard; alle bijgebouwen werden gesloopt. Witgekalkte baksteenbouw op gepekte plint, twee opkamertraveeën + vijf traveeën van anderhalve bouwlaag. Een verhoging van het laaghuis, vermoedelijk in het derde kwart van de 19de eeuw, zorgde voor de afdekking van het huis onder een doorlopend zadeldak, daar waar de opkamer oorspronkelijk herkenbaar was door zijn typische streekeigen hogere nok. Licht getoogde vensteropeningen en een lage, centraal in het laaghuis gesitueerde deur.

HOEVE DE REIGERIE

Oudenburgweg nr. 53/ Nieuwenhovedreef. "De Reigerie", voormalige woning van jachtmeester Bousson, gelegen aan de rand van het beboste gedeelte van Varsenare. De woning werd ca. 1894 opgetrokken in opdracht van Robert de Grass-van Outryve d'Ydewalle, de Brugse eigenaar van de omliggende bossen. Alleenstaande woning in tuin, laag boerenhuis van vijf traveeën, bruine baksteenbouw met gepekte plint, onder pannen zadeldak (nok // Nieuwenhovedreef). Het oorspronkelijke woonstalhuis van drie woon- en twee staltraveeën werd verbouwd en heeft geen deur meer in de voorgevel; beluikte segmentboogvensters met vernieuwde T-ramen. Deur in achtergevel.(laatst gewijzigd:5-8-2011)