OUDE GISTELSTEENWEG

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Deze doodlopende straat vormde eertijds de bedding van de Gistelsteenweg tot de bouw van de brug over de autosnelweg na de Tweede Wereldoorlog.

NEOGOTISCHE HOSTIEKAPEL

Oude Gistelsteenweg nr. 1. Neogotische "Hostiekapel", opgetrokken in 1887 in opdracht van de familie Otto de Mentock. Na een kerkdiefstal in de nacht van 13 op 14 december 1887 in de kerk van Snellegem, werden op deze plaats de hosties uit de gestolen kelken teruggevonden. Om dit feit te herdenken werd op de vindplaats een kapel gebouwd. De kapel werd opgetrokken in rode baksteenbouw met hardstenen ornamenten, gevat onder een leien zadeldak, bekroond met een hardstenen kruis. Tuitgevel met schouderstukken doorbroken door een omlijste spitsboogdeur met versierd boogveld, waarboven een ronde oculus met vierpas. In de zijgevels een spitsboogvenster met eenvoudige glas-in-loodinvulling. Gestuct en witgeschilderd interieur, in de wand zit een fraai hartvormig smeedijzeren wijwatervaatje. Zwart-witte vloertegels. Tegen de achterwand, een houten gepolychromeerd altaar met IHS-monogram. Op het altaar, een houten retabeltje. Boven het retabel, een ingemetselde natuurstenen plaat met volgende inscriptie: "Tot eerherstel voor de / heiligschennende diefte in de / kerk van Snelleghem gepleegd / op 13-14 december 1887, en ter / plaats waar de H H Hostien / gevonden werden is deze kapel / opgericht en toevertrouwd aan / de zorgen der Edele Familie / Otto de Mentock".

GERENOVEERDE HOEVE

Oude Gistelsteenweg nr. 8. Gerenoveerde hoeve gelegen op een deels gekasseid erf met aan oostkant bewaarde omwalling. Ten zuiden toegankelijk via een lange gekasseide oprit vanaf de Oude Gistelsteenweg, waarlangs een grote, prachtige rozentuin is aangelegd. Op deze plaats vond Desmedt in een archiefdocument van 1478 al een hoeve terug, eigendom van Jacques van de Peerbome. De huidige hoevegebouwen zijn wellicht 19de- en 20ste-eeuws. Hoeve bestaande uit drie losse bakstenen bestanddelen, namelijk boerenhuis, schuur met aansluitende stal en wagenhuis met geïncorporeerde stallen, respectievelijk ten noorden, westen en oosten van een gekasseid binnenerf. Het huidige woonhuis is in kern wellicht minstens begin-19de-eeuws, maar werd in 1931 grondig verbouwd. Bij die bouwfase werden ook de oude bijgebouwen gesloopt en vervangen door de huidige schuur-, stal- en wagenhuisvolumes. Bruine bakstenen volumes onder pannen zadeldaken. Woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, met beluikte rechthoekige vensters en centrale korfboogdeur. Klokkenstoel op dak. Enkelvoudige dwarsschuur met segmentbogige schuurpoort en staldeuren; aansluitend lager stalvolume. Parallel met de schuur, een dubbel wagenhuis met korfboogpoorten. Ten noorden, geïncorporeerde koeienstal met bakstenen vloeren en hardstenen slieten.

(laatst gewijzigd:5-8-2011)