OUDE BRUGGEWEG

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Oude Bruggeweg verwijst naar de weg die gebruikt werd om naar Brugge te gaan. In de 19de eeuw hier ook wel 'Beuterweg' genoemd en dit zelfs over de huidige Kerkeweg verder tot aan de Gistelsteenweg aan de brug over de autosnelweg. Nu is de Oude Bruggeweg enkel nog de verbinding tussen de Zomerweg en de Isenbaertstraat. Reeds in 1628 heette dit gedeelte vanaf de huidige Zomerweg tot de Isenbaertstraat '(H)Ouden Brugghewech'.

HET LAPPERSFORT

Dit is een zeer oude hoeve, gelegen langs de oude weg die naar Brugge leidde. We vinden ze reeds terug in de 16de eeuw en was toen gelegen in de wijk 'ten Haendenpoele'.

Na de bouw van de 'Boerenmolen' in 1842 woonde de molenaar hier een tijdje. In de registers van de Blankenbergse Watering kreeg de hoeve de naam 'Hof ter Beke' mee. Van het Hof ter Beke was rond 1478 Cornelis Maes uit Brugge eigenaar. In 1494 woonde hier Lamsin Vandevanne en had de hoeve een 'upperhove ende lande oost aenden lantwegh'. In 1513 bezat Jan Deruddere er een opperhof en een neerhof. Na hem komt de familie van Eeghem hier boeren. In 1681 treffen we dan de familie Laureins Vandenbussche aan als eigenaar. Later zal deze familie ook zelf eeuwen de hoeve uitbaten. De huidige bewoner Roger Van Parijs is, langs moederszijde, nog een afstammeling van deze familie. In 1681 verscheen echter voor het eerst het toponiem 'Lappersfort'. Jan Horens was dan de uitbater.

DE BOERENMOLEN

Deze molen heeft zijn naam te danken aan een coöperatie van tien boeren die de molen van de familie Deprez overkochten. Aanvankelijk werd deze molen gebouwd als een (illegale) watermolen langs de Waalbeek in 1840. Het was alleen een 'stampkot' of olieslagerij. Pas in 1920 werd hier een woonhuis van gemaakt. De familie Deprez had echter niet gerekend op het slechte weer, want door het ophouden van het water om het waterrad te doen draaien, klaagden de boeren over overstromingen in de meersen ten zuiden van de Eernegemweg. Een restant van deze installatie is nog te zien in de beekbedding.

In 1858 werd alles geregulariseerd tot een windmolen. Het werd een type stellingmolen met een kap met eiken schalies en een vlucht van 24 meter. Het werd een korenwindmolen en een haverpletter. In 1906 werd een stoommachine geplaatst zodat de molenaar niet langer afhankelijk was van de wind.

In 1920 kocht Edmond Desoppere de molen en maakte van het 'stampkot' een woning. In 1940 werd het molendak met pannen bedekt. Wanneer de wieken begin van de jaren 1960 voorgoed stilvielen, werd enige tijd later de molen ontmanteld.

DE KLEINE GLORIE

Gelegen in het gehucht 'ten Haendenpoele' was het witte gebouw dat er nu wat verwaarloosd bijstaat reeds in de 17de eeuw een druk bezochte herberg. Menigmaal lezen we in de rekeningen van Snellegem dat rondtrekkende soldaten in de 17de en 18de eeuw hier ongevraagd hun dorst kwamen lessen. De Oude Bruggeweg was één van de drukst begane wegen die door de parochie Snellegem van het westen naar Brugge liep. Wanneer Maximiliaen

Wanneer er in de 20ste eeuw ook een herberg op de hoek van de Oude Bruggeweg en de Isenbaertstraat geopend werd, kreeg deze herberg de naam de 'Grote Glorie', omdat het huis veel groter was. De Kleine Glorie, een uniek exemplaar, is thans nog werk- en stapelplaats.

HERDENKINGSMONUMENT

Dit monument herdenkt de neergestortte B-52 langs de Zomerweg, hoek Oude Bruggeweg. Het Vliegende Fort viel eigenlijk ten westen van dit monument op Jabbeeks grondgebied.

(laatst gewijzigd:5-8-2011)