OOSTERNIEUWWEG

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Oosternieuwweg vormde in de late middeleeuwen de verbinding van de Zandstraat over de Vaart en liep door op het grondgebied van Meetkerke. Door de aanleg van de spoorweg in de jaren 1840-1850 werd het zuidelijke deel van de Vaart ander benoemd. Komt zeker voor in 1478, zelfs in 1269 ('loco nominato ostniewega').

HOEVE BONEM

Oosternieuwweg nr. 1. Hoeve "Bonem", met 18de- en 19de-eeuwse losse bestanddelen op een rechthoekig, omhaagd en beboomd erf. De gebouwen liggen in U-vorm omheen een deels gekasseid, deels begraasd binnenerf.

De hoeve heeft een geschiedenis die opklimt tot ca. 1500. Ze wordt volgens een koopakte van 1654 verkocht aan de familie van Boonem, aan wie ze haar naam te danken heeft. Een kaart in het Rijksarchief van Brugge van 1707 geeft een gedetailleerd beeld van de grote polderhoeve die ze toen was: groot omhaagd erf met boomgaard, toegankelijk via een brug over een brede sloot; haaks op de straat de parallel opgestelde volumes van woonhuis en schuur/stal, waartussen een bakhuis. Archivalische bronnen laten vermoeden dat de hoeve ca. 1770 volledig was verdwenen, en kort daarna is heropgebouwd. De hoeve is aangeduid op de kaart van Ferraris (1771-1778), waaruit blijkt dat de eventuele heropbouw van de gebouwen op ongeveer dezelfde plaats gebeurde: een groot omhaagd erf met boomgaard en aparte moestuin, waarop aan de oostkant, tegen de straat aan, drie losse bestanddelen staan: twee langwerpige volumes haaks op de weg waartussen een kleiner; deze volumes zijn te identificeren als boerenhuis (noord) en stal, waartussen een bakhuis. Op het Primitief kadasterplan en de Atlas der Buurtwegen zien we ten westen van en haaks op deze gebouwen een lang volume toegevoegd, de schuur. Het tussenliggende kleine gebouw verdwijnt bij verbouwingen in 1880, waarbij ook het noordelijke huis zwaar wordt aangepast en een nieuw bakhuis wordt opgetrokken ten westen van dit boerenhuis.

Het noordelijke volume is boerenhuis dat vermoedelijk van ca. 1770 dateert. Het bestaat uit één bouwlaag van acht traveeën met ten westen aansluitende stal van twee traveeën. Witgekalkte baksteenbouw onder pannen zadeldak (nok haaks op straat, Vlaamse pannen) met opklimmende bakstenen dakvensters. Licht getoogde muuropeningen, beluikte vensters waarvan twee met diefijzers. Blauw geschilderd schrijnwerk. Tegenover het huis, ten zuiden van het binnenerf, ligt de stal die wellicht ook ca. 1770 werd gebouwd. Witgekalkte baksteenbouw op gepekte plint, met een pannen zadeldak (nok haaks op straat, Vlaamse pannen). De oostelijke zijpuntgevel bevat muurvlechtingen. Ten westen van het binnenerf, lang volume van dwarsschuur met ten noorden aansluitend dubbel wagenhuis. Dit gebouw is wellicht eind-18de-eeuws. Hoge rechthoekige schuurpoort, enkele bewaarde gedeelde staldeuren, open wagenhuis. Ten westen van het woonhuis, een bakhuis waarvan de bouw in 1880 in het kadaster is geregistreerd, opgetrokken in lichtrode baksteenbouw onder pannen zadeldak (nok // huis).

(laatst gewijzigd:5-8-2011)