NOORDSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Noordstraat loopt tegenwoordig vanaf de Gistelsteenweg noordwaarts tot aan de Hellegatstraat. Het gedeelte vanaf de Ettelgemstraat tot aan de Hellegatstraat was tot de 19de eeuw de echte 'Hellegatstraat'. Om onbegrijpelijke redenen werd de Hellegatstraat verlegd en is hedentendage de straat ten noorden van de Gistelsteenweg.

'T LINDENHOF

Noordstraat nr. 62. Hoeve zgn " 't Lindenhof", imposante historische polderhoeve die minimaal tot de 18de eeuw opklimt. De hoeve ligt in de bocht aan het noordelijke einde van de straat, en springt daardoor van ver in het oog. Aanduiding in gr.m. de huidige samenstelling op de kaart van Ferraris (1771-1778) met grote boomgaard en aansluitende weiden, en op het Primitief kadasterplan. Groot begraasd erf, ten zuiden toegankelijk via een hek tussen twee fraaie witgekalkte bakstenen pijlers op vierkante basis met arduinen dekplaat, aan beide zijden met lage muurtjes. Getraliede rondboognis met Mariabeeldje in de linker pijler. Haaks op de straat, imposant volume van woonhuis onder pannen zadeldaken, waarvoor een rij linden. Groot woonhuis van vijf traveeën + twee opkamertraveeën ten oosten, ten westen twee staltraveeën die nu bij de woning zijn genomen. Opkamer gekenmerkt door hogere daknok, voorzien van aandaken en muurvlechtingen, steunberen, kelderdeur en twee zoldervensters aan oostelijke zijpuntgevel. Bruine baksteenbouw, bij een renovatie van zijn witte kalklaag en gepekte plint ontdaan. Rechthoekige muuropeningen, deur met fraaie zwart bakstenen omlijsting, beluikte vensters met nieuw schrijnwerk. Haaks op het boerenhuis, ten oosten ervan, een erg lange, lage stalvleugel in helrode baksteenbouw die opklimt tot minimaal de 18de eeuw. Het hogere, aan zuidzijde aangebouwde stalgedeelte dateert volgens de kadastergegevens uit 1881. Een schuur die met haar plaatsing aan de zuidzijde van het erf voor een oorspronkelijk U-vormige opstelling van de gebouwen zorgde (cf. kaart in Landboek van 1808-1810), is in de loop der tijden afgebroken.

18DE-EEUWSE HOEVE

Noordstraat nr. 38. 18de-eeuwse hoeve bestaande uit twee haaks op elkaar geplaatste verankerde bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken op een begraasd erf. Ten noorden, haaks op de straat, bruin bakstenen volume van boerenhuis van drie opkamertraveeën + vier lage traveeën, met aansluitende stallen. Haaks daarop, ten zuiden, de roodbakstenen schuur met geïncorporeerde stallen. De kaart van Ferraris (1771-1778) geeft deze samenstelling reeds weer, met ten oosten een ruime boomgaard. Een derde begin-19de-eeuws volume ten zuiden van een binnenerf, wordt volgens het kadaster in 1947 afgebroken. Rechthoekige muuropeningen, deels vernieuwd; 19de-eeuws schrijnwerk rood geschilderd, o.m. gedeelde staldeuren. Schuur met lange luchtgleuven. Erfgevel van het boerenhuis witgekalkt met gepekte plint.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)