NACHTEGAALSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De straat loopt zowel te Stalhille als te Varsenare. Voor 1777 is e sprake van 'wegh te nachtegaele gate'. Vanaf die datum krijgen we de aanduiding 'Achtergaelstraete' dat als 'Nachtegaelstraete' mag geïnterpreteerd worden. De familie Nachtegaele had hier in de polders eertijds veel eigendommen.

19DE-EEUWSE ROSMOLEN BIJ HOEVE HET KAPROENKEN

Nachtegaalstraat nr. 29. Intact bewaarde 19de-eeuwse rosmolen bij hoeve zgn. "Het Kaproenken", een hoeve die reeds in 1547 wordt vermeld, met hoevegebouwen die opklommen tot de 18de eeuw, maar anno 2006 worden heropgebouwd. Op de kaart van Ferraris (1771-1778) wordt de hoeve weergegeven als een groot, rechthoekig omwald erf met boomgaard, waarop vier (per twee gegroepeerde) losse gebouwen. De Atlas der Buurtwegen (1844) toont dat de oostelijke helft van het erf is gesupprimeerd voor de aanleg van een afleidingskanaaltje; de westelijke twee gebouwen zijn op deze kaart bewaard (huis en stal), met ten noorden een kleiner volume (wellicht bakhuis), op een deels omwald gr.m. vierkant erf. De rosmolen bevindt zich ten noorden van het hoofdvolume en werd wellicht in de loop van de 19de eeuw gebouwd.

Hoeve met losstaande bakstenen gebouwen, nieuw boerenhuis en schuurtje parallel gelegen op een onverhard erf langs de straat. Ten noorden van het boerenhuis, een opmerkelijke 19de-eeuwse ronde rosmolen met een diameter van 6,10 meter. In de witgekalkte bakstenen muren zijn een ingang en drie luikopeningen, elk met twee diefijzers. De vroegere strobedekking van het dak is nu vervangen door golfplaten. Het binnenwerk is grotendeels bewaard: centraal de koningspil, vierzijdig maar met afgesneden hoeken; aan de onderkant is een ijzeren pen aangebracht die draait in een taatspot die zelf in een natuursteen ingewerkt is. De rosmolen wordt met houten wandjes onderverdeeld.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)