KOUTER

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Kouter is zowel een straat als een wijk en vormt de verbindingsweg tussen de Zomerweg en de Eernegemweg. De naam is afgeleid van het gehucht 'de Kouter' en is pas in de 20ste eeuw als dusdanig bekend. Vroeger was de Kouter een landweg en het tracé mondde uit op de Eernegemweg aan de Waalbeekbrug.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)