KASTEELDREEF

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Kasteeldreef leidt vanaf de Gistelsteenweg recht naar het kasteeldomein van Snellegem. De dreef sluit aan op de Kerkeweg en is op die manier met een recht tracé met de dorpskern verbonden. Het eclectische kasteel van Snellegem (nummer 5) is in 1870 opgetrokken ten oosten van de historische hoeve 'Vlaeminckpoort' (nummer 1). De gronden rond beide historische gebouwen werden verkaveld voor een residentiële villawijk; de historische bebouwing is in het nieuwe stratenpatroon geïntegreerd.

DE IEFTEPOORTE OF VLAMINCKPOORTE

Deze zeer oude hoeve met brede walgrachten en warande (nu verdwenen) speelden een belangrijke rol in de Snellegemse geschiedenis. We vinden ze al terug in 1478 in de registers van de Blankenbergse Watering.

Deze bewoning dankt haar naam aan de familie van Vlaminckpoorte die er in de 16de eeuw eigenaar van was. De huidige benaming 'Ieftepoorte' heeft de oude hoeve te danken aan de begroeiing met klimop van de grote stenen ingangspoort. Tijdens de Franse periode boerde hier Snellegems eerste burgemeester Augustinus De Beuckelaere (1794-1815).

De landerijen aan de westzijde werden in 1916 door de Duitsers geschikt geacht om hier hun vliegveld van de Tweede Marinefeldjagdstaffel aan te leggen. Het terrein was geen bollebaan en menig vliegtuig ging er dan ook over kop. Overal verrezen bunkers.

BEWONERS

In 1478 baatte een zekere Bouden Dyc hier een hofstede uit in de onmiddellijke omgeving. Pas vanaf 1494 staat op deze plaats de hoeve, eigendom van Cornelis Miles en gepacht door Gilles de Ro. In 1618 woonde en werkte hier eigenaar Bastiaen Jonckheere. Omstreeks 1670 is dit Jan De Witte, die later dit eigendom koopt van de erfgenamen van Bastiaen Jonckheere. Er is dan nog sprake van de halve walgrachten. Wanneer Christiaen De Witte het in 1681 verwerft, is het een leen van het Hof van Male. Omstreeks de Tweede Wereldoorlog was het eigendom van de familie Gilles de Pélichy en werd het bewoond door Boudewijn Reynaert, die jachtopzichter was van deze familie.

HET SNELLEGEMS KASTEEL

Het kasteel werd gebouwd omstreeks 1870 in opdracht van barones Edmond le Bailly de Tilleghem in een bouwstijl die een mengeling is van Franse Renaissance en Britse Tudorstijl. Dochter barones Adrienne le Bailly de Tilleghem huwde baron Bénédict Gillès de Pélichy en trok vanaf 1907 op het kasteel in. De baron was gemeenteraadslid te Snellegem.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zochten de Duitse officieren van het nabijgelegen vliegveld een onderkomen in het kasteel en het gezin moest noodgedwongen uitwijken naar Brugge. De Duitsers wierpen een aarden wal op in de noordwesthoek waarop doelen werden geïnstalleerd om schietoefeningen met vliegtuigen te houden. Op de hoek van de Oudenburgweg en de Kasteeldreef is die heuvel nog te zien. Na de oorlog was dit de ideale plaats om een ijskelder te voorzien.

Na de oorlog keerde het gezin terug en werd de baron burgemeester. Kort daarop overleed hij. De barones nam de burgemeesterssjerp zonder tegenstand over. Zo werd zij één van de eestre vrouwelijke burgemeesters van ons land.

Op 16 december 1928 vernielde een brand een groot deel van het kasteel. Na de herstelling bleef het gezin met tien kinderen er nog een tijd lang wonen. Het domein met vijver besloeg 4 ha. Het koetshuis in het park heeft dezelfde stijl als het kasteel en werd bewoond door jachtopzichter Carlos Reinaert.

Zoon Baudouin Gillès de Pélichy bouwde een nieuw onderkomen aan de zuidzijde van de Gistelsteenweg en het kasteel werd in 1964 verkocht aan de stichter van de Oostendse oesterputten Raoul Halewyck. Het domein werd dan verder verkaveld. Vanaf 1973 kwam hier de antiekzaak De Grande terecht.

HOEVE HORENDE BIJ HET KASTEEL VAN SNELLEGEM

Kasteeldreef nr. 10. Hoeve horend bij het kasteel van Snellegem, gelegen ten zuiden van het kasteeldomein.

Het kasteel van Snellegem wordt in 1874-75 in opdracht van baron Edmond le Bailly de Tilleghem opgetrokken ten zuiden van de Oudenburgweg. Omheen het kasteel wordt een ruim beboomd park in Engelse stijl aangelegd, met een grote serpentinevijver ten noorden van het kasteel. In en om het park worden remises opgetrokken, o.m. deze hoeve bestaande uit boerenhuis en haakse stal, die in 1875 ten zuidoosten van het kasteel wordt gebouwd. De hoeve wordt in 1886 uitgebreid met een wagenhuis. Het kasteeldomein wordt in de jaren 1960 verkaveld.

Pittoreske hoeve gelegen ten zuiden bij het kasteeldomein. Hoeve met losse rode bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken op een deels verhard erf; het schrijnwerk is rood geschilderd. Ten noorden, laag boerenhuis (1875) van drie traveeën, baksteenmetselwerk versierd met gecementeerde banden. Muuropeningen zijn rechthoekig met afgeschuinde hoeken. Ten zuidwesten, enkelvoudige dwarsschuur met geïncorporeerde stallen, ingeplant haaks op het boerenhuis. De poort en de laaddeur in de zijpuntgevel zijn korfbogig; de staldeuren en –vensters zijn licht getoogd. Het houtwerk is bewaard. Ten zuiden van het woonhuis (nok // huis), een langwerpige stal met wagenhuis die in 1886 aan het erf wordt toegevoegd. Het volume is volledig ingebouwd door lage aanbouwen onder lessenaarsdaken.

ORANJERIE VAN HET KASTEEL VAN SNELLEGEM

Kasteeldreef nrs. 16-18. Oranjerie van het kasteel van Snellegem, gelegen ten oosten van het kasteel in een ommuurde tuin met moestuin, met een hoog hek van de straat afgescheiden. De remise werd in 1970 ingericht als woning, en is op die manier geïntegreerd in de villaverkaveling die op het oorspronkelijke kasteeldomein is aangelegd.

Baron Edmond le Bailly de Tilleghem laat het kasteel van Snellegem in 1874-1875 optrekken op een onbebouwd domein ten zuiden van de "Oudenburgschen Heerweg". Omheen het kasteel wordt een ruim beboomd park in Engelse stijl aangelegd, met een grote serpentinevijver ten noorden van het kasteel. In en om het park worden remises opgetrokken, o.m. deze oranjerie of broeikas, die in 1876 samen met een "landgebouw" ten oosten van het kasteel wordt ingeplant. Ca. 1888 wordt een bakhuisje ten westen van de oranjerie gebouwd.

Fraaie oranjerie, opgetrokken in rode baksteenbouw onder een zwart pannen schilddak. Het betreft een gebouw van vijf traveeën in eclectische stijl. De lijstgevels worden bekroond door een uitgewerkte kroonlijst; de lange voorgevel is als pilastergevel uitgewerkt, met centrale deur en vier hoge vensters. De muuropeningen zijn rondbogig met waaiervormige bovenlichten. Ten zuiden, een lage aanbouw met beglaasde broeikas op bakstenen basis.(laatst gewijzigd:4-8-2011)