KAPELLESTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Vanaf de Gistelsteenweg leidt de Kapellestraat naar de dorpskern. De straat is wellicht genoemd naar de kapel van de katholieke dorpsschool die in deze straat aanwezig is (nummer 12). Op nummer 1a bevindt zich de pastorie van de Sint-Blasiusparochie, in 1958 gebouwd naar een ontwerp van architect S.R. Smis (Oostende) op de plaats waar begin de 17de eeuw een pastorie aanwezig was. De pastorie uit 1729 werd voor deze nieuwbouw gesloopt.

VRIJE BASISSCHOOL DE KLIMTOREN

Kapellestraat nr. 12. Vrije basisschool "De Klimtoren", bestaande uit de oorspronkelijke kloostergebouwen van de zusters Apostolinnen uit 1838-1839, de kapel uit 1869, de gebouwen van de meisjesschool uit 1951 die er ten zuiden werden aan toegevoegd, en het veelhoekige schoolgebouw uit 1989 ten noorden.

In 1838-1839 werd een kloosterschool gebouwd ten zuiden van de kerk. In 1868-1871 werden de gebouwen uitgebreid met een haaks op de gebouwen ingeplante kapel; de bestaande kloostergebouwen werden naar het noorden verlengd en met een verdieping verhoogd. In 1879 vond een belangrijke uitbreiding naar het zuiden toe plaats. Tijdens het interbellum voerde men verbouwingen en uitbreidingen uit aan de gebouwen. In 1945 werd een nieuwe zuidbouw toegevoegd, in 1989 een noordelijke nieuwbouw. Daarbij werden de bestaande gebouwen grondig gerenoveerd, met o.m. de omvorming van de kapel tot refter. Daarbij werd het interieur volledig vernield; het harmonium staat nu in het klooster van Ruiselede.

Het 19de-eeuwse kloostergebouw bestaat uit twee volumes van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, evenwijdig met de straat ingeplant. Sobere gepleisterde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Centraal, de rood bakstenen kapel, haaks op de straat ingeplant. Eenbeukige kapel van drie traveeën. Fraaie in- en uitzwenkende topgevel bekroond met ijzeren kruis, en afgewerkt met hoekneggen en getrapte fries. Eenvoudige korfboogdeur met geel bakstenen strek, waarboven een beeldnis en een grote oculus met stervormige roedeverdeling. De zijgevels hebben een bakstenen kroonlijst en drie rechthoekige vensters.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)