KALSIJDEWEG

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Kalsijdeweg is een landelijke weg die ten zuiden van de dorpskern van Stalhille vertrekt vanaf de Cathilleweg en doorloopt tot aan de grens met Klemskerke. Langs de weg loopt de beek 'Dorpszwijn' of 'Watergang'. Er is weinig bebouwing langs de weg. Behalve de prachtige historische hoeve tegen de dorpskern aan (nummer 1), vinden we het gebouw van de begin 19de-eeuwse gemeenteschool van Stalhille in de straat (nummer 16) en de gerenoveerde molenromp en molenaarswoning van molenaar Lievens (nummer 34).

VERBURG'S MOLEN

Deze bakstenen grondmolen is niet de oudste molen van Stalhille, wel de enige overgeblevene. Hij werd in de 19de eeuw (wellichts zelfs reeds in de 18de eeuw) gebouwd door de molenaarsfamilie Lievens als staakmolen. In 1860 brandde die molen af en werd de huidige stenen molen gebouwd en staat zo langs de Kalsijdeweg 34. In 1905 werd een stoommachine toegevoegd om niet meer afhankelijk te zijn van de wind. In het laatste kwart van de 20ste eeuw werd de molenromp volledig ontmanteld en op vandaag is het een vakantieverblijf.

De laatste molenaar, Camiel Malfeyt-Verburg, verkocht in juli 1936 de molen aan Gustaaf Kerckhof. In 1975 werd Willy Kerckhof en zijn neef Gustaaf eigenaars. In 1991 kocht Leon Claeys-Verhelst de molen met de woning. De nieuwe eigenaars lieten de molen vakkundig restaureren en zo staat er nu een stenen romp zonder wieken, bezield met een andere bestemming. Ook de woning - die welliicht in 1933 werd gebouwd - werd vakkundig gerstaureerd in 1993. Op het molenerf liggen nog twee molenstenen van basalt.

PRACHTIGE 18DE-EEUWSE HOEVE

Kalsijdeweg nr. 1. Prachtige 18de-eeuwse hoeve gelegen aan de westrand van de dorpskern van Stalhille, bestaande uit drie in U-vorm aan elkaar gebouwde historische volumes van woonhuis (noord), stal (west) en schuur (zuid).

In de eerste helft van de 18de eeuw wordt de hoeve uitgebaat door de familie D'Hoedt; ca. 1770 wordt ze in de archieven vermeld als schapenboerderij. De kaart van Ferraris (1771-1778) laat de basisstructuur zien van de U-vormige basisvolumes met centraal op het binnenerf een klein volume, wellicht het bakhuis. Het Primitief Kadasterplan van 1830 geeft dezelfde samenstelling weer, aangevuld met twee kleine volumes in de noordoost- en zuidoosthoeken van het erf. De legger van het kadaster leert dat er in het noordelijke gebouw een rosmolen aanwezig was. Op dat moment is de hoeve eigendom van de erfgenamen van de familie D'Hoedt; in 1845 wordt het eigendom verkocht. In 1863 wordt de rosmolen weggehaald en wordt het zuidoostelijke gebouwtje afgebroken. In 1942 wordt het bijgebouwtje in de noordoosthoek door een nieuw volume vervangen.

LAGE WONING VAN HET LANGGEVELTYPE

Kalsijdeweg nr. 16. Haaks op de weg ingeplante lage woning van het langgeveltype, gebouwd in 1819 als eerste gemeenteschool van Stalhille.

In 1827-1828 hebben werken plaats voor de aanbouw van een schoollokaal en onderwijzerswoning. In 1854 wordt het gebouw sterk uitgebreid aan noordzijde. Wanneer in 1874 de nieuwe gemeenteschool in de Cathilleweg wordt gebouwd (cf. Cathilleweg nr. 38), wordt het oude schoolgebouw volledig tot veldwachterswoning omgebouwd, met aan oostzijde een nieuwe losstaande "politiezaal", die in 1930 wordt gesloopt. In 1951 wordt een kleine aanbouw aan straatkant gerealiseerd, te herkennen aan de blote gele baksteenbouw.

Langgeveltype van één bouwlaag en één staltravee + woning van één opkamer- en vier gewone traveeën + stal van drie traveeën. Baksteenbouw onder pannen zadeldak (nok haaks op weg, zwarte en rode Vlaamse pannen). Grotendeels witgekalkte erfgevel met gepekte plint (oost) en rechthoekige muuropeningen; beluikte vensters met bewaard schrijnwerk.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)