JACOB VAN MAERLANTSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Bij de doorsteek vanuit de Eernegemweg naar de J. Notredaemestraat werd in het begin van de 21ste eeuw gekozen voor deze benaming. De link naar Jozef Notredaeme is snel gelegd. Jacob van Maerlant was een Dietse dichter die omstreeks 1235 in het Brugse Vrije werd geborden (Damme?) en heel wat ridderromans schreef. Hij zou klerk zijn geweest op het Oosthof voor de Heren van Rode.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)