ISENBAERTSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Lange, drukke straat die van zuid naar noord het grondgebied van Snellegem doorkruist. Het vormt de verbindingsweg tussen Jabbeke en Zedelgem. De straat is vermoedelijk genoemd naar de familie Ysenbaerdt die hier in de 14de en 15de eeuw veel eigendommen had.

De basisbebouwing bestaat uit verspreide hoeves, meestal verbouwd en ondertussen aangevuld met bescheiden eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Een voorbeeld op nummer 32 is de 'Ydenpraethoeve'. Nummer 8 is een hoevetje uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nummer 109 is een in kern 18de-eeuwse hoeve met een witgekaltk boerenhuis. Ten zuiden van de straat, aan de grens met Zedelgem, werd midden de 19de eeuw een steenbakkerij opgericht door Franciscus Hatse uit Zedelgem.

DE YDENPRAETHOEVE

Een 'praet' is een moerassige weide. Het Cartularium van de abdij van Vivogne uit 1233 vermeldt twee bezittingen te Snellegem: Terra de Ydenpraet en Terra de Idenpraet. We mogen dus veronderstellen dat de hoeve zeer ver in de tijd teruggaat.

In 1478 was Maerten Potshooft eigenaar en gebruiker van het land. Op dat moment stond er nog geen hoeve. In 1513 staan hier twee hoeves, eigendom van de kinderen van Jan van de Leempitte en beboerd door Pieter Declercq en Simoen Poels. Honderd jaar later is Omaert Desanghere hier de trotse bezitter en gebruikt Maerten De Veldere de hoeve. In 1681 is Adriaen Declercq de pachter. In de 20ste eeuw komt dit eigendom in handen van de familie de Pélichy. In 1942 is Alfons Baecke-Vereecke reeds hun pachter. Nu is dit de zoon.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)