HALFWEGHUISSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Halfweghuisstraat is een gedeelte van de Oude Gistelsteenweg, gesupprimeerd bij het trekken van de huidge Gistelsteenweg en van de Oude Gistelsteenweg afgesneden door de aanleg van de autosnelweg Brussel-Oostende.

De Oude Gistelsteenweg werd in 1755 door de Oostenrijkers aangelegd, waarbij voor een belangrijk deel het tracé van de wegen gevolgd werd die sinds de Romeinse tijd de verschillende dorpen verbonden.

De huidige Halfweghuisstraat is een doodlopende straat ten noorden van de Gistelsteenweg en is genoemd naar de voormalige herberg 'Halfweghuis' op nummer 9. Deze herberg ligt op het kruispunt van de oorspronkelijke steenweg met de Kasteeldreef, precies halfweg tussen Gistel en Brugge, wat de naam verklaart.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwden de Duitsers een bunker voor het Halfweghuis. Op deze plaats was lang een tramhalte. Behalve deze woning werden er talrijke nieuwbouwwoningen met ruime tuinen opgetrokken.

VOORMALIGE HERBERG HALFWEGHUIS

Halfweghuisstraat nr. 9. Voormalige herberg "Halfweghuis", gelegen op het kruispunt van de oorspronkelijke Gistelsteenweg met de Kasteeldreef, precies halfweg tussen Brugge en Gistel, wat de naam verklaart. De herberg werd eind 18de of begin 19de eeuw gebouwd. Behalve het hoofdvolume aan de straat, werden alle bijgebouwen meermaals verbouwd. In 1834 registreert het kadaster herbergier Pieter Samey als eigenaar. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de herberg duidelijk afgebeeld en benoemd als "Halfweghuis, cabaret".

Het "Halfweghuis" is een opvallend witgekalkt bakstenen volume op gepekte plint, haaks op de straat. De brede zijpuntgevel is als voorgevel uitgewerkt: tuitgevel met schouderstukken; centrale voordeur waarboven het opschrift "Halfweghuis" in omlijst veld, licht getoogde benedenvensters met luikduimen, rondbogige zoldervensters. Langsgevels van vier traveeën, met geprofileerde fries afgelijnd en met gelijkaardige vensteropeningen. Ten noorden van het woonhuis, een enkelvoudige dwarsschuur, ten oosten een lage stal in gele baksteenbouw.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)