GEMENEWEIDESTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Deze straat te Jabbeke en te Zerkegem vormt de grens tussen de dorpen en verwijst naar een veld waarop de armere bewoners in de middeleeuwen hun varkens en schapen gratis mochten weiden. De straat loopt vanaf de Gistelsteenweg noordwaarts over de brug van de autosnelweg en dan verder westwaarts tot de grens met Bekegem. In de late middeleeuwen werden die weiden door de hogere overheid aan privé-eigenaars verkocht en opgenomen in het akker- en/of weidenarsenaal. De weg kreeg zijn benaming al voor de Tweede Wereldoorlog.

HET WILLEMIJNENHOF

Langs de Gemeneweidestraat 6B vinden we de kloosterhoeve met lange geschiedenis. Ze kreeg haar naam omdat ze ooit eigendom was van de Willemijnen of Willemieten: 'die vande Willemynen jn brugghe… over de dreve… synde een hofstede zuyt ende noort… den bogaert aen d'oostsyde, de straete daer Jabbeke ende Zerckeghem scheeden ande westsyde…'. De hoeve is echter veel ouder, want anno 1633 luidde de omschrijving: 'eene hofstede out leengoet 'd hofstede ghenaempt Catshille daer Aernout Moyses up wuent, met eene synghele ofte dreve aen d'oostsyde, ende op 't noorteynde den walgracht rontsomme…'. Op een omwalde hoeve woonden echter geen gewone boeren. De wedewe van Jean van Straeten, Margriete van Dudzele, hertrouwde in 1364 met Jacob van Scathille. Dit zou best 'Catshille' kunnen zijn.

Hebben de Willemijnen toen zij omstreeks 1430 de hofstede verwierven, nieuwe gebouwen ingeplant? Er een hoeve van gemaakt? In 1687 werd alvast een nieuw woonhuis gebouwd (in het boogvormig pleisterwerk van de kelder stond het jaartal). In de nok van de grote schuur staat het jaartal 1904 gegraveerd. De schuur aan de zuidkant van de hofplaats werd gebouwd in 1817, gedekt met stro. In 1972 brandde het dak van dit gebouw af. De Willemijnen verkochten de hoeve in 1766 aan Nicolaes Bultinck. Een openbare verkoop in 1816 wees dit eigendom toe aan de familie de Crombrugge.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)