GANZEVELD

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Het Ganzeveld is ontstaan uit een kleine verkaveling ten zuiden van de Gistelsteenweg op het einde van de vorige eeuw. Reeds in 1512 spreekt men te Jabbeke over een plaats 'te Gansevelde cum noordsyde ande Brucghewech (thans Ettelgemstraat) ende ande zuutsyde vanden Oudenburghwech (thans Weststraat)'. Het huidige Ganzeveld ligt dus niet zover af van het historische.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)