FONTEINEBEEKDREEF

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Fonteinebeekdreef is gelegen in de verkaveling 'Tafeldijcken', ten zuiden van de Oudenburgweg. Ze werd genoemd naar de Foneinebeek die vanaf de grens met Snellegem tot in de Zandstraatbeek kronkelt. De beek wordt voor het eerst onder deze naam vermeld in 1846 en is op haar beurt vernoemd naar de hoeve 'de Fonteyne', die zich sinds het midden van de 18de eeuw nabij de beek bevindt. De hoeve ligt geïsoleerd in de zuidelijke hoek van de verkaveling.

HOEVE DE FONTEYNE

Fonteinebeekdreef nr. 21. Hoeve zgn. "De Fonteyne", geïsoleerd gelegen aan de zuidrand van de villaverkaveling "Tafeldijcken" die in de tweede helft van de 20ste eeuw werd aangelegd in de zuidwesthoek van Varsenare. De hoeve ligt op de grens met Snellegem, het erf wordt ten oosten afgegrensd door de Fonteinebeek.

Volgens Franchoo is de hoeve gebouwd in 1753 en is ze wellicht vernoemd naar de toenmalige eigenaar; later wordt de hoevenaam gebruikt voor de benaming van beek en dreef. Desmedt vult aan dat de grond eigendom was van het klooster van Sint-Andries, waarmee de eerste pachter Hasson een pachtcontract afsloot in 1753. Na de Franse Revolutie is het eigendom van het Armenbestuur van Varsenare. Op de kaart van Ferraris (1771-1778) wordt de hoeve weergegeven als bestaande uit twee parallelle losstaande gebouwen op een erf met boomgaard en moestuin, te bereiken via een dreef vanaf de Hoge Dijken (huidige Gistelsteenweg). Een steen met jaartal "1807" bij de deur van het woonhuis doet vermoeden dat de hoeve in dat jaar werd heropgebouwd; op de Primitieve Kadasterkaart (1834) wordt een nieuwe situatie afgebeeld, nl. een langgeveltype bestaande uit boerenhuis met ten oosten aansluitende stal en losstaand bakhuis ten zuiden. De hoeve is dan eigendom van het Armenbestuur van Varsenare, later het Bureel voor Weldadigheid en de Commissie Openbare Onderstand. In 1880 wordt het woonhuis verbreed en het bakhuis heropgebouwd. In de tweede helft van de 20ste eeuw werd de zuidelijke toegangsdreef vanaf de Gistelsteenweg gesupprimeerd; het erf is nu toegankelijk vanaf de Fonteinedreef die ca. 1975 vorm kreeg. In 1975 wordt de uit 1880 daterende verbreding van het huis afgebroken, samen met de oostelijke traveeën van de stal.

Hoeve van het langgeveltype, op een rechthoekig begraasd erf met boomgaard ten noorden en dichte beplanting ten zuiden. Lage witgekalkte verankerde baksteenbouw op gepekte plint gevat onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen). Langgestrekt volume bestaande uit een boerenhuis van drie traveeën tussen aansluitende stal van twee traveeën ten oosten twee en schuur/stal van drie traveeën ten westen. Zuidgevel als voorgevel uitgewerkt, cf. de oorspronkelijke zuidelijke toegangsdreef vanaf de Gistelsteenweg. Het woonhuis is een dubbelhuis met getoogde deuropening met strek tussen twee rechthoekige beluikte vensteropeningen met recent schrijnwerk; steen met jaartal "1807" rechts boven de deur. Stal ten oosten met licht getoogde staldeur, wellicht later aangebouwd, cf. ander metselwerk. Tussen huis en westelijke schuur is een duidelijke bouwnaad; zuidgevel van schuur/stalgedeelte enkel doorbroken door een poort; noordgevel bevat twee deuren. Oorspronkelijk schrijnwerk is rood geschilderd.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)