ETTELGEMSTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Ettelgemstraat loopt vanuit de dorpskern van Jabbeke naar de westelijke grens met Ettelgem. Aansluitend bij de dorpskern van Jabbeke bestaat de bebouwing hoofdzakelijk uit eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, terwijl het westelijk stuk van de straat een landelijk karakter heeft. Tussen de nieuwe bebouwing vinden we op nummers 14 en 16 twee sterk verbouwde lage boerenwoningen, respectievelijk gebouwd in 1909 en 1896.

Vroeger heette de Ettelgemstraat ook de 'Oude Brugghewech' en daarna de 'Zandstraat' en liep van Oudenburg tot Aardenburg. Sinds de fusie van de gemeenten in 1977 werd de straat omgedoopt naar haar huidige naam.

DOMEIN DE HOGE DIJKEN

Het domein is ontstaan door de zandwinning voor de autosnelweg Jabbeke-Veurne (1973-1976). Er ligt slechts een klein gedeelte op het grondgebied van Zerkegem. Het is een volwaardig natuurgebied geworden, uitgebaat door Oudenburg en Jabbeke. In 1986 werd het een natuureducatief centrum door een beslissing van de Vlaamse Regering. Veel watervogels overwinteren hier, anderen broeden er en voor vele trekvogels is het een rustplaats. Het domein is 52 hectare groot.

HET HOORENTJE

Deze voormalige herberg dateert zeker van voor 1478. De wegbeddingen aan de westzijde van deze herberg zijn in de loop der jaren zodanig verlegd, dat het huidige huis alleen nog aan de zuidzijde aan een weg grenst. Tientallen jaren was dit het 'gemeentehuis' van Zerkegem. De belangrijkste gemeentelijke beslissingen werden hier, in het noorden en niet in het centrum, genomen.

HOEVE UIT 1781

Ettelgemstraat nr. 20. Verbouwde historische hoeve, waarvan het oorspronkelijke boerenhuis met jaarankers uit "1781" is gedateerd. Bij deze hoeve stond tot 1913 de "Westmolen", uitgebaat door de familie Acke. Nadien werd een mechanische maalderij geïnstalleerd. Het oorspronkelijke 18de-eeuwse boerenhuis, nu stal, bestaat uit een woongedeelte van vier traveeën + ten oosten aansluitende stal van vier traveeën; rode baksteenbouw onder pannen zadeldak. De vensteropeningen werden allemaal verkleind; de mooie zwart bakstenen omlijsting van de voordeur bleef bewaard. Witgekalkte voorgevel met grijze plint. Haaks bij de woning aansluitend, een schuurvolume van twee bouwlagen, gebouwd in 1909.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)