EERNEGEMWEG

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.De Eernegemweg is de hoofdstraat van het dorp Snellegem en loopt vanaf de kerk naar de Aartrijksesteenweg. Samen met de Bosweg vormt de weg de historische oost-west-as van deze gemeente.

Tot aan de Isenbaertstraat sluit de bebouwing aan bij de dorpskern, bestaande uit meestal vrijstaande handels- en woonhuizen, in lintbebouwing langs de straat geschikt. De oudste bebouwing dateert uit het derde kwart van de 19de eeuw en werd kort na de heraanleg van de weg in 1880 gerealiseerd (nummers 65 en 79). Een aantal van deze huizen werd opgetrokken op gronden die landbouwer Jacobus Sabot-Vandekerckhove uit Sint-Andries verkocht.De gemeenteschool van Snellegem (nu De Schelpe) werd ook in die periode gebouwd, namelijk in 1873, ongeveer gelijktijdig met de gemeentescholen in de omliggende dorpen.

In 1909 registreert het kadaster een volgende rechttrekking van de weg, opnieuw gevolgd door de bouw van een aantal woningen, waarvan de nummers 31 en 35 de mooiste voorbeelden zijn. Op nummer 18 - de voormalige herberg ''t Gildenhof', gebouwd in 1911-1913 voor wagenmaker Emilie Casteleyn-Seys.

In het interbellum wordt de bebouwing verder aangevuld. Op nummers 27-29 de voormalige schrijnwerkerij, schoenmakerij en beenhouwerij die in 1932-1934 voor Achiel Sabbe werd opgetrokken in een zeer eenvoudige stijl. Op nummer 17 wordt in 1937 een woning met werkhuis gebouwd in een meer vooruitstrevende, modernistische stijl.

Tussen de bebouwing in - op nummer 100 - werd in 1960-1962 de 'Jonckheeres kapel' of 'Kruiskapel' gebouwd in opdracht van Gaston Maene-Kyndt. Op nummer 66 was vroeger de graanwindmolen van weduwe Eduard Sanders aanwezig, die in 1910 met een stoommachine werd uitgerust. De molen verdween in 1937.

DE GEMEENTESCHOOL

Snellegem heeft een kosterschool gekend. In 1848 haalde koster Tempelaere zijn officiële diploma en werd de kosterschool een gemeenteschool in het kosteriële huis. Wanneer de schoolstrijd omstreeks 1885 losbrak, opteerde de pastoor voor een katholieke school: de kloosterschool. Toch deed de gemeente een inspanning om ook haar school een goed imago te geven en liet hiertoe een nieuw schoolgebouw optrekken (delen van het huidige gemeenschapscentrum en bibliotheek). Opmerkelijk is de stijl die zowel in Varsenare als Stalhille van toepassing was. Er was ook een onderwijzerswoning voorzien, waar onder andere de bekende familie Hautekiet heeft gewoond. Nadata het schooltje doodbloedde, nam de veldwachter hierin zijn intrek tot ingrijpende verbouwingen er een gemeeschapscentrum van maakten.

CAFÉ DEN OS

Eernegemweg nr. 79/ Isenbaertstraat. "Café Den Os", karakteristiek volume schuin ingeplant op de hoek van de Eernegemweg en de Isenbaertstraat, oorspronkelijk de "Steenweg naar Zedelgem" en de "Steenweg naar Snellegem". Het hoofdvolume wordt in 1888 gebouwd voor de Brugse brouwer Oscar Vanhoutryve-Verstraete, maar in 1928 en 1939 verbouwd en aangepast, waarbij wellicht de karakteristieke cementering van de voorgevel, met opschrift, werd toegevoegd. Breedhuis van vijf ongelijke traveeën en twee bouwlagen opgetrokken in rode baksteenbouw onder pannen zadeldak. Segmentbogige muuropeningen boven, rechthoekige verbrede muuropeningen op de gelijkvloerse verdieping. Voorgevel met siercementering met imitatievoegen, belettering; omlijsting van de benedenvensters met granito.

(laatst gewijzigd:4-8-2011)