CLEENE LAENE

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.Deze doodlopende straat ten zuiden van de Zandstraat is ontstaan door de verkaveling van een stuk grond 'de Laene' op het einde van de 20ste eeuw.

(laatst gewijzigd:3-8-2011)