BOSWEG

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.

De Bosweg is de straat die vanaf de dorpskern van Snellegem naar de oostelijke gemeentegrens loopt. Tot voor de fusie van de gemeenten in 1977 werd de straat 'Doornstraat' genoemd.

Tussen de Eligiuskerk en het Oosthof (cfr. Oostmoerstraat 1) bevindt er zich o de hoek van de straat een parkeerplaats. Dit is de locatie van de oude pastorie van de parochie, zoals die op historisch kaartmateriaal is aangeduid. De pastorie zelf is afgebroken, de langwerpige achterliggende tuin is wel bewaard. Het betreft een beboomde tuin die langs de Bosweg afgebakend is met een lange bakstenen muur met steunberen. De omgrachting van de tuin is tevens bewaard.

(laatst gewijzigd:3-8-2011)