BOEKHOUTESTRAAT

ONROEREND ERFGOED

Klik hier om de lijst van het onroerend erfgoed te Jabbeke, zoals beschreven in 2012, te consulteren.

Deze straat te Snellegem aan de oostzijde van de Kerkeweg was tot omstreeks het midden van de vorige eeuw een landweg die liep van de Kerkeweg tot de Gistelsteenweg op de grens van Varsenare en Snellegem.

Door de verplaatsing van de brugbedding over de autosnelweg en door verkavelingsplannen werd de noordelijke verbinding omgebogen naar het zuiden, zodat we nu een verbinding krijgen met de Bosweg.

In historisch perspectief vinden we hier in 1628 en vroeger de benaming 'landweg ten Wynendaele gaete', omdat hier leengronden lagen van het kasteel van Wijnendale.

HET 'BOUCHOUTTEHOF'

In 1478 wordt deze hoeve op het nummer 25 voor het eerst geregistreerd in geschreven bronnen. Ze wordt dan bewoond door de familie Robaerts. In 1681 brandt de hoeve volledig af ten gevolge van de inval van Franse troepen onder Markies de Louvois. Pieter Pierens, de toenmalige eigenaar, bouwde de hoeve weer op. In 1733 brandt het woonhuis af. In 1734 wordt volgens archiefbronnen een nieuw woonhuis van hout en leem opgebouwd.

Op de kaart van Ferraris (1771-1778) wordt de hoeve weergegeven als bestaande uit twee haaks op elkaar staande gebouwen op een erf met een boomgaard in het oosten. In de oostgevel van het boerenhuis is het jaartal 1808 aanwezig, wat vermoedelijk op een verstening van het houten volume wijst.

Op de Primitieve Kadasterkaart (1834) vinden we vier bouwvolumes teru!g: twee grote en twee kleine. Ten noorden van de hoevegebouwen bevond zich de tuin, ten oosten en op het erf lag de boomgaard. De mutatieschets van 1967 geeft wellicht de regularisatie van een eerdere heropbouw van het schuurvolume weer.

Hoeve met twee 19de-eeuwse witgekalkte bakstenen volumes onder pannen zadeldak, namelijk boerenhuis en schuur. De hoeve is via een lange erfoprit te bereiken en is tussen weiden gelegen. Een oost-west georiënteerd boerenhuis van een viertal traveeën met geïncorporeerde stallen van drie traveeën. Muuropeningen gewijzigd. In de oostelijke zijpuntgevel zijn volgende inscripties te lezen: "1808", "DMH" (wellicht initialen van toenmalige eigenaar of bewoner) en "BHH" (Bouchouttehof)? Ten noord-westen van het woonhuis, een haaks ingeplante dwarsschuur met geïncorporeerd dubbel wagenhuis met segmentboogpoorten. Oorspronkelijk was dit volume in blote baksteen.

(laatst gewijzigd:3-8-2011)