Gezinsraad GEZINSRAAD JABBEKE 

De gezinsraad is een adviesraad die optreedt ter verdediging en behartiging van alle gezinsbelangen. Die raad geeft op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies over gezin gerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het geven van advies over het geluid van spelende kinderen dat overdag niet als overlast wordt gezien,

Daarnaast organiseert en ondersteunt de gezinsraad gezinsgebonden activiteiten en initiatieven. Zo organiseerde de adviesraad tweejaarlijks een optreden waarbij de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel. In 2011 was dit een optreden van Witte Wolven waarbij de opbrengst naar Huis Agatha ging. Daarnaast wordt er ook tweejaarlijks een voordracht georganiseerd.

Verschillende onderwerpen waarmee gezinnen te maken krijgen, kunnen hierbij aan bod komen. Zo werd er in 2010 op voorstel van de gemeenteraad een infoavond georganiseerd rond het thema ‘kinderen met ADHD’. In 2012 nodigde de gezinsraad een spreker uit om in het kader van ‘fit in je hoofd’ te vertellen rond zelfdoding bij jongeren.

 SAMENSTELLING 

De gezinsraad wordt voorgezeten door Karl Vandermeersch.

  • Liliane Moeyaert
  • Honoré Vandecasteele
  • Karl Vandermeersch
  • Betty Verschaeve
  • Marianne Vandoorne
  • Marc Deschuytter
  • Roger Dumarey
  • Veronique Declerck
  • Wim Depelchin (ambtenaar)

 AGENDA EN VERSLAGEN 

 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Infogids A-Z /