Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
ALGEMENE INFORMATIE


De GECORO adviseert het schepencollege of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De GECORO beoogt het behoud, de onderbouwing en uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Deze gemeenteraadscommissie adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch onderzoek en formuleert hierover adviezen. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen door het college of door de gemeenteraad.

De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van advies over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, over ruimtelijke uitvoeringsplannen en over stedenbouwkundige verordeningen. Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het schepencollege of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

De GECORO komt bijeen op verzoek van de gemeenteraad, op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of op verzoek van minstens één derde van de leden. De voorzitter roept de GECORO bijeen. Er wordt minstens tweemaal per jaar vergaderd. Het huishoudelijk reglement van de GECORO bepaalt dat de vergaderingen besloten worden gehouden. Het geheel of gedeeltelijk openbaar openbaar gehouden worden een beslissing bij geheime stemming en met twee derde van de stemmen van alle leden.

SAMENSTELLING GECORO


 • Voorzitter Loyson Siska
 • Secretaris Tine Rosseel
 • Deskundigen
  • Sambaer Hélène met Simoens Laurens als plaatsvervanger
  • Vanhessche Matthias met Randon Perrine als plaatsvervanger
  • Baeteman Stefaan met Aelbrecht Thomas als plaatsvervanger
  • Casteleyn Marc met Verschelde Geert als plaatsvervanger
  • Vanhouteghem Katrien met Blauwet Erik als plaatsvervanger
  • Van Renterghem Erwin met Lanszweert Peter als plaatsvervanger
 • Vertegenwoordigers natuurverenigingen
  • Sevenant Johan met Van Bijlen Joeri als plaatsvervanger
 • Vertegenwoordigers verenigingen werkgevers, handelaars en zelfstandigen
  • Allegaert Stephanie met Blomme Patrick als plaatsvervanger
 • Vertegenwoordigers werknemersverenigingen
  • Roose Joke met Deschacht Nancy als plaatsvervanger
  • De Brabander Andy
 • Vertegenwoordigers landbouwverenigingen
  • Segaert Luc met Jonckheere Matthias als plaatsvervanger
  • Demeyere Sandy met Demeyere Marcel als plaatsvervanger

VERSLAGEN


 • 2021
 • 2020
 • HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  (laatst gewijzigd:13-9-2009)
  Infogids A-Z /