Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

ALGEMENE INFORMATIE


De GECORO adviseert het schepencollege of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De GECORO beoogt het behoud, de onderbouwing en uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Deze commissie adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch onderzoek en formuleert hierover adviezen. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen door het college of door de gemeenteraad.

De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van advies over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, over ruimtelijke uitvoeringsplannen en over stedenbouwkundige verordeningen. Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het schepencollege of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

De GECORO komt bijeen op verzoek van de gemeenteraad, op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of op verzoek van minstens één derde van de leden. De voorzitter roept de commissie bijeen. Er wordt minstens tweemaal per jaar vergaderd. Het huishoudelijk reglement van de commissie bepaalt dat de vergaderingen besloten worden gehouden. Het geheel of gedeeltelijk openbaar openbaar gehouden worden een beslissing bij geheime stemming en met twee derde van de stemmen van alle leden.

SAMENSTELLING GECORO


 • Voorzitter Blauwet Erik
 • Secretaris Tine Rosseel
 • Deskundigen
  • Lanszweert Peter met Coudyzer Werner als plaatsvervanger
  • Randon Perrine met De Riddere Kathy als plaatsvervanger
  • Vandecasteele Honoré met Creyf Jean Marie als plaatsvervanger
  • Vandooren Patrick met Sucaet Thomas als plaatsvervanger
  • Vanhouteghem Katrien met Lambrecht Carl als plaatsvervanger
  • Van Renterghem Erwin met Aelbrecht Thomas als plaatsvervanger
 • Vertegenwoordigers natuurverenigingen
  • Van Bijlen Joeri met Sevenant Johan als plaatsvervanger
 • Vertegenwoordigers verenigingen werkgevers, handelaars en zelfstandigen
  • Allegaert Stephanie met Blomme Patrick als plaatsvervanger
  • Coeman Parcifal met Scherrens Johan als plaatsvervanger
 • Vertegenwoordigers werknemersverenigingen
  • Eeckhout Tania met Despiegelaere Hilde als plaatsvervanger
 • Vertegenwoordigers landbouwverenigingen
  • Segaert Luc met Timmerman Geert als plaatsvervanger
  • Demeyere Marcel met Demeyere Sandy als plaatsvervanger

VERSLAGEN


 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  (laatst gewijzigd:13-9-2009)
  Infogids A-Z /