Milieuraad MILIEURAAD JABBEKE 

De gemeentelijke milieuraad houdt al enkele decennia de groene vinger aan de pols inzake het milieubeleid op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak. Zo was er begin de jaren ‘90 hevig protest tegen de geplande aanleg van hoogspanningslijnen en de doortrekking van de A18 naar Zeebrugge. Onder impuls van de milieuraad werd in 1994 een fietstocht georganiseerd met bijna duizend deelnemers om tegen de geplande werken te protesteren. Uiteindelijk werd het verzet beloond en werden de plannen van tafel geveegd en het open polderlandschap gevrijwaard.

De milieuraad is een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afgevaardigden van verenigingen die geregeld bij elkaar komen om het milieu- en natuurbeleid van Jabbeke te bespreken. Zowel op vraag van het bestuur als op eigen initiatief kan de milieuraad adviezen geven over uiteenlopende onderwerpen. Naast de vergaderingen organiseert deze raad ook een beperkt aantal activiteiten zoals het uitreiken van een milieuprijs, het organiseren van een open milieuraad en plantacties in kader van de Dag van de Natuur.

De milieuraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen, socio-culturele organisaties, de landbouwsector, het onderwijsnet, beroepsgroepen en –organisaties, vertegenwoordigers van het beleid en de administratieve diensten.

 SAMENSTELLING 

De Milieuraad wordt voorgezeten door Jean-Marie Deklerck, de secretaris is Nikolaas Croene (milieubeleidscoördinator). Erik Blauwet is ondervoorzitter.

 • Luc Segaert
 • Nele Streuve
 • Hippoliet Baelde
 • Marianne Vanlanduyt
 • Norbert Demonie
 • Peter Lanszweert
 • Erwin Van Renterghem
 • Marc Deschuytter
 • Claudia Coudeville
 • Annemieke Dhaese
 • Marleen Vandenbroucke

 AGENDA EN VERSLAGEN 

 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT