Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt. De aanwezige informatie kan nog wijzigen. Dank voor uw begrip.


ALGEMENE INFORMATIE


De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (G.R.O.S.) werd opgericht op 10 februari 1985. De gemeentelijke ontwikkelingsraad is een officieel erkend adviesorgaan met als tweeledig doel een adviserende taak en een sensibiliserende taak. De adviserende taak betreft vooral het verstrekken van advies aan de gemeentelijke overheid, de sensibiliserende taak richt zich vooral naar de plaatselijke verenigingen en de burger.

De raad bestaat hoofdzakelijk uit afgevaardigden van Jabbeekse verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking, ook individuele personen kunnen in de G.R.O.S. zetelen.

Subsidieaanvragen vor ontwikkelingsprojecten in de derde wereld 2017 kunnen ingediend worden tegen 10 februari, 10 mei en 10 november 2017.

SAMENSTELLING RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking wordt voorgezeten door Patrick Pockelé.

Christine Cardon
Nera Dendooven-Van Belleghem
Paul Jacobs
Johan Collier
Collette Vanhoorneweder
Claudia Coudeville

AGENDA EN VERSLAGEN


13/07/21 - 06/10/20 - 22/10/19 - 16/04/19 - 22/10/19 - 16/04/19 - 03/11/18 - 15/03/18 - 25/04/17 - 07/11/17 - 26/04/16 - 20/09/16 - 13/12/16

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT


statuten

DOCUMENTEN


aanvraag tot subsidiëring

(laatst gewijzigd:29-11-2008)
Infogids A-Z /