Raad voor Ontwikkelingssamenwerking RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING JABBEKE 

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (G.R.O.S.) werd opgericht op 10 februari 1985. De gemeentelijke ontwikkelingsraad is een officieel erkend adviesorgaan met als tweeledig doel een adviserende taak en een sensibiliserende taak. De adviserende taak betreft vooral het verstrekken van advies aan de gemeentelijke overheid, de sensibiliserende taak richt zich vooral naar de plaatselijke verenigingen en de burger.

De raad bestaat hoofdzakelijk uit afgevaardigden van Jabbeekse verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking, ook individuele personen kunnen in de G.R.O.S. zetelen.

 SAMENSTELLING 

  • Christine Cardon
  • Nera Dendooven-Van Belleghem
  • Paul Jacobs
  • Johan Collier
  • Collette Vanhoorneweder
  • Wim Vandenberghe

 AGENDA EN VERSLAGEN 

 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Infogids A-Z /