GEMEENTERAADSCOMMISSIE INTERNE ZAKEN GEMEENTERAADSCOMMISSIE INTERNE ZAKEN 

De Gemeenteraadscommissie Interne Zaken is opgericht om onder andere het huishoudelijk reglement en de deontologische code van de gemeenteraad voor te bereiden en om in bepaalde gevallen mee te helpen aan de voorbereiding van de gemeenteraadszittingen.

 SAMENSTELLING 

De gemeenteraadscommissie interne zaken wordt voorgezeten door Annemieke Dhaese.

  • Voorzitter Annemieke Dhaese (CD&V)
  • Paul Storme (CD&V)
  • Carine Vandermeersch (CD&V)
  • Claudia Coudeville (CD&V)
  • Han Vermaut (N-VA)
  • Werner Coudyzer (N-VA)
  • Peter-Jan Hallemeersch (Groen)
  • Nadia Hendrickx (Vooruit)
  • Reinhart Madoc (Vlaasm Belang)

Waarnemend: Reinhart Madoc (Vlaams Belang) en Nadia Hendrickx (Vooruit)

 AGENDA EN VERSLAGEN