Beheersorgaan bibliotheek BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK 

Elke gemeente met een openbare bibliotheek heeft de verplichting om voor deze openbare bibliotheek een beheerorgaan op te richten. Het ontstaan van het beheersorgaan is terug te voeren naar het cultuurpact van 1973 waarmee de overheid wilde dat alle lagen van de bevolking hun zeg konden doen in culturele materies. De samenstelling van het beheersorgaan is dan ook zeer divers en bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties, van ideologische en filosofische strekkingen en woordvoerders van de gebruikers. Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek is zeer pluralistisch en steunt op een brede basis. De belangrijkste taken zijn het uitschrijven van de beleidslijnen van de bibliotheek, de jaarlijkse opmaak van een actieplan en de jaarlijkse opmaak van het werkingsverslag.

 SAMENSTELLING 

Het beheersorgaan bibliotheek wordt voorgezeten door Annemieke Dhaese.

 • Hippoliet Baelde
 • Anja Bouche
 • Jean-Marie Creyf
 • Marc Deschuytter
 • Matthias Vanhessche
 • Ilse Vandenbroucke
 • Liliane De Beir
 • Annemieke Dhaese
 • Luc Goessens
 • Kristel Pyck
 • Sofie Snauwaert
 • Chantal Vandendriessche
 • Filip Verhelst
 • Han Vermaut
 • Dirk Vermeersch
 • Hilde Watteeuw

 AGENDA EN VERSLAGEN 

 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT