Beheersorgaan bibliotheek

ALGEMENE INFORMATIE


Elke gemeente krijgt van de Vlaamse overheid de verplichting opgelegd om een openbare bibliotheek in te richten. De bibliotheek is daarmee de enige verplichte culturele instelling. Niet enkel de oprichting is geregeld, ook het beheer van de bibliotheek moet aldus de Vlaamse overheid in handen zijn van een beheersorgaan.

Het ontstaan van het beheersorgaan is terug te voeren naar het cultuurpact van 1973 waarmee de overheid wilde dat alle lagen van de bevolking hun zeg konden doen in culturele materies.

De samenstelling van het beheersorgaan is dan ook zeer diverse bestaant uit vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties, van ideologische en filosofische strekkingen en woordvoerders van de gebruikers. Het beheersorgaan van de openbare bibliotheek is zeer pluralistisch en steunt op een brede basis.

De belangrijkste taken zijn het uitschrijven van de beleidslijnen van de bibliotheek, de jaarlijkse opmaak van een actieplan en de jaarlijkse opmaak van het werkingsverslag. Tijdens de vorige legislatuur 2008-2013 werden volgende grote projecten gerealiseerd na advies van het beheersorgaan: installatie van zelfuitleensysteem, invoering van klantvriende-lijkere openingsuren, instap in het Vlaamse leesbevorderingsproject voor jonge gezinnen boekbaby’s, start wisselcollectie wereldfilms i.s.m. Cinema Novo, enzovoort.

SAMENSTELLING BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK


Het beheersorgaan bibliotheek wordt voorgezeten door xxx.

Aan dit onderdeel wordt momenteel nog gewerkt.

AGENDA EN VERSLAGEN


Aan dit onderdeel wordt momenteel nog gewerkt.

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Aan dit onderdeel wordt momenteel nog gewerkt.(laatst gewijzigd:19-7-2010)