Nieuws
Er wordt in de komende weken gestart met de aanleg van een gescheiden riolering in de Noordstraat en in een deel van de Ettelgemstraat. Het project is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma voor ... >>>
Bekroond Vlaams schrijver Mark Schaevers is op donderdag 4 februari 2016 te gast in de bibliotheek in het kader van de jaarlijkse literaire ontmoeting. Mark Schaevers is journalist bij Humo. Hij werkte ... >>>
Op het grondgebied Jabbeke – vooral dan langsheen de N367 (Gistelsteenweg) – worden er jaarlijks gemiddeld 1.200 snelheidsovertredingen en 25 zware verkeersongevallen vastgesteld. Niettegenstaande de vele ... >>>
Op maandag 25 januari en dinsdag 26 januari worden op verschillende locaties op de autosnelweg A10 plaatselijke herstellingen in het wegdek uitgevoerd. Herstel met warm asfalt Dankzij de overeenkomsten ... >>>
Ieder mens heeft tegenstanders, maar wanneer je tegenstander je buitenspel zet, heb je het net harder te verduren. Lepra en tuberculose, twee gekende armoedeziektes, zijn daar jammer genoeg sterk in. Deze ... >>>

meer nieuwsberichten